Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Bedrijfsinvesteringen

 
Bedragen * € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget
2017-2020

2. Bulk

Bedrijfsinvesteringen

2.194

2.194

0

497

0

1.697

 Totaal

    2.194

2.194

         -  

       497

                   -  

           1.697

Bedrijfsinvesteringen zijn bedoeld om de organisatie het werk voor de stad te kunnen laten uitvoeren. In 2017 zijn er busjes voor Stadsbeheer aangeschaft, rijdend op groen gas, aanpassingen gedaan in de wijkcentra, investeringen gedaan in de technische en ICT omgeving en aanpassingen gedaan aan de inrichting van de gebouwen.