Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Zorg en Welzijn

 
Bedragen * € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget
2017-2020

1. Specifiek

Skaeve Huse

950

400

15

5

0

930

NUNN Renovatie

100

100

0

0

0

100

Jongerencentrum Nijm.Noord

623

403

403

0

0

220

 Totaal

       1.673

            903

             418

                   5

                  -  

          1.250

Skaeve Huse
In het Stedelijk Kompas heeft uw Raad op 19 november 2008 besloten om in Nijmegen 15 zogenaamde Skaeve Huse te realiseren. Dit zijn woningen voor mensen die al lang dakloos zijn en niet inpasbaar zijn in een gewone woning of de voorzieningen voor opvang en wonen die we in Nijmegen hebben. Heroverweging is hier aan de orde na de uitspraak van de Raad van State

Nijmegen-Zuid
De locatie aan de Stadbroekseweg is na een locatieonderzoek als meest geschikt uit de bus gekomen voor Zuid. Aan de Stadbroekseweg zouden de eerste 8 zorgwoningen en een beheerderswoning worden gerealiseerd. De Raad van State heeft bij de beoordeling van het bestemmingsplan de onderbouwing als onvoldoende beoordeeld en de plannen tegengehouden. Het college beraadt zich op verdere stappen.

Nijmegen-Noord
In Nijmegen Noord wordt eveneens gezocht naar een geschikte locatie. Uw raad heeft op 29 maart 2016 een krediet vrijgegeven van € 100.000 dat wordt ingezet voor planvoorbereiding in Noord. Begin 2017 zal er een locatie worden aangewezen en zullen de nodige procedures worden gestart.

NUNN Renovatie
Geen actualisatie ten opzichte in jaarrekening gemeld.