Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Wijkontwikkeling

 
Bedragen * € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget
2017-2020

1. Specifiek

Vervanging Speelvoorzieningen

645

188

0

0

0

645

 Totaal

         645

           188

                 -  

                  -  

                 -  

            645

Vervanging speelvoorzieningen
Voor dit onderdeel zijn geen ontwikkelingen te melden.