Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Grondbeleid

 
Bedragen * € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget
2017-2020

1. Specifiek

Openbare Ruimte NYMA

2.700

2.700

0

0

0

2.700

Tunnel Westzijde Spoorzone

5.500

2.500

0

0

0

2.500

Oostelijke Waalkade

2.300

2.300

0

0

0

2.300

Weurtseweg

900

900

0

0

0

900

Watersport Nevengeul

500

500

0

0

0

500

Aanpak Waalkade

2.400

2.400

0

0

0

2.400

 Totaal

14.300

 11.300

              -  

              -  

                -  

  11.300

Openbare Ruimte NYMA
Geen melding.

Tunnel Westzijde Spoorzone

Uitvoering is gepland vanaf 2021.

Oostelijke Waalkade
Uitvoering van deze 1e fase is eind dit jaar afgerond. Een deel van dit krediet wordt naar de 2e fase(Oostelijke Waalkade) overgeheveld. Betreft dan een gedeelte van de Lindenberghaven (aanpassing steiger) en een gedeelte van de aanpak openbare ruimte(deel richting Veerpoorttrappen). Dit laatste om te voorkomen dat het gebied twee keer aangepast moet worden.

Weurtseweg
Geen melding.

Watersport Nevengeul
Onderzoek naar realisering Watersportcentrum is nog gaande, overhevelen naar 2018.

Aanpak Waalkade
Dit betreft de uitvoering 2e fase. Een deel van het krediet 1e fase (aanpak Waalkade) wordt naar de 2e fase overgeheveld. Betreft dan een gedeelte van de Lindenberghaven (aanpassing steiger) en een gedeelte van de aanpak openbare ruimte(deel richting Veerpoorttrappen). Dit laatste om te voorkomen dat het gebied twee keer aangepast moet worden. Onderzoeksfase is nagenoeg afgerond, uitvoering na Raadsbesluit, overhevelen naar 2019.