Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Duurzaamheid

 
Bedragen * € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget
2017-2020

1. Specifiek

Valkhofpark/Hunnerpark

1.725

1.725

0

0

0

1.725

De Bastei

3.000

3.000

0

0

1.000

4.000

Nijmegen-West Groene Buffer

1.000

1.000

0

4

0

996

Vergroening Stedelijk Gebied

0

-590

0

0

0

590

Woonomgevingsverbeteringen

365

365

0

0

0

365

 Totaal

    6.090

    5.500

              -

                4

     1.000

  7.676

Valkhofpark/Hunnerpark
Het krediet is bedoeld voor renovatie van het Valkhofpark. Het krediet wordt aangewend in de planexploitatie Valkhofpark-Donjon en verantwoord in het VGP. De voortgang is afhankelijk van besluitvorming en eventuele bouw van de Donjon. Het budget wordt besteed aan het opknappen van het Valkhofpark.
Status investering: ontwerpfase.

De Bastei
Onlangs is in De Bastei het pannenbier gedronken: het hoogste punt is bereikt. Verwachting is dat de bouw in het eerste kwartaal 2018 gereed is. Het investeringskrediet voor de Bastei wordt uiterlijk dan ook besteed.

Nijmegen-West Groene Buffer
De Raad heeft, bij motie van 5 september 2012, besloten om € 1 mln. te reserveren vanuit de exploitatie van De Oversteek in een 'Groenfonds' om maatregelen te nemen betreffende de luchtkwaliteit en geluid na oplevering van de Energieweg en De Oversteek. Geluid en lucht worden meerjarig gemonitord. Is er geen overlast, dan wordt het bedrag bestemd voor meer groen in Nijmegen-West. Uiterlijk 2018 wordt een bestedingsplan opgesteld.

Vergroening Stedelijk Gebied
Het krediet komt voort uit de verkoop van het Heumensoord: door de Raad is destijds besloten deze opbrengst te besteden aan vergroening van stedelijke wijken. Het restantkrediet besteden we aan overige groene projecten in 2017 en 2018, zoals Kraaijenhofpark, vergroening van stenige straten in het kader van Operatie Steenbreek en misschien ook herinrichting sportvelden SCH, zijnde integraal onderdeel van Park West.

Woonomgevingverbeteringen
Betreft jaarlijks bulkkrediet van € 375.000. Binnenkort valt het collegebesluit waaraan het krediet te besteden. Gezien de onzekerheid over uiteenlopende mogelijke bestedingen is dit besluit nog niet genomen.