Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Dienstverlening & burgerzaken

 
Bedragen * €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget
2017-2020

1. Specifiek

Modernisering GBA

300

200

0

0

0

300

 Totaal

300

  200

            -  

              -  

               -  

        300

Op 5 juli 2017 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten de operatie BRP ordentelijk af te bouwen en te beëindigen. Dat houdt in dat de vernieuwing van de persoonsregistratie in Nederland tot stilstand is gekomen.
Direct na dit besluit heeft een groep van vijf gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Haarlem) samen met de VNG de handen in een geslagen om te bekijken wat er mogelijk is met de erfenis van dit project en ervoor te zorgen dat de opgedane kennis niet verloren gaat. Dit heeft geresulteerd in het initiatief Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens. Uit het budget van ‘Samen Organiseren’ is er tot het einde van het jaar € 2 mln. beschikbaar gesteld door de VNG om het initiatief te ondersteunen.

Vanuit de gemeente Nijmegen is de operatie BRP ambtelijk altijd op afstand kritisch gevolgd. Nijmegen nam niet deel in de koplopers-groep. Het nieuwe initiatief biedt echter de mogelijkheid de dienstverlening van gemeenten te verbeteren, al worden er zeker risico's onderkend. Om deze reden heeft gemeente Nijmegen zich gemeld bij de initiatiefnemers om in deze onderzoeksfase actief te participeren in dit project. Zo kan met een positief kritische blik een goed en objectief oordeel gevormd worden of dit initiatief kans van slagen heeft om goed te kunnen adviseren over het verdere verloop van dit project.

De realisatie van een moderne persoonsregistratie zal eveneens kosten met zich mee gaan brengen. In afwachting van de omvang hiervan handhaven we vooralsnog de bestaande investering  volgens de volgende verdeling:
2017: €             0
2018: € 100.000
2019: € 200.000