Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

 
Bedragen * € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget
2017-2020

1. Specifiek

Budget Oude Stad

435

435

105

0

0

330

Cultuurhistorie

1.000

1.000

750

0

0

250

 Cultuurspinnerij

500

500

0

0

0

500

Upgrading Villa Nova

1.200

1.200

0

40

0

1.160

Archeologisch Depot

1.300

0

0

0

0

1.300

Voorziening Evenementen

800

200

0

0

0

800

 Totaal

    5.235

      3.335

            855

            40

              -  

      4.340

Budget Oude Stad
De uitvoering zit op dit moment in de voorbereidingsfase. Eind 2017 wordt deze naar verwachting afgerond zodat er begin 2018 met de uitvoering kan worden gestart.

Cultuurhistorie
Het restant ad € 250.000 is een bijdrage aan de plankosten voor de herbouw van de Donjon en daarmee afhankelijk van realisatie van de plankosten van dit project.

Cultuurspinnerij
Dit betreft een krediet waarmee onder andere de huisvesting van de Cultuurspinnerij mogelijk kan worden gemaakt. Voor het gehele NYMA-kwartier is het ambitiedocument opgesteld en vastgesteld door uw Raad. De besteding is in 2018 gepland.

Upgrading Villa Nova
Aanbesteding en voorbereiding van de gunning gestart. Uitvoering en besteding naar verwachting conform planning 2018.

Voorzieningen Evenementen
Eind 2017 komen we met een concrete meerjarige planning van de besteding van de middelen voor de aanpassing en verbetering van de evenemententerreinen.