Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Bestuur en Middelen

 
Bedragen * € 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  t/m huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2017-2020

1. Specifiek

Nijmegen Noord

4.500

0

0

0

0

4.500

 Totaal

   4.500

              - 

              -

              - 

               -

     4.500

Nijmegen Noord
Om de toename in behoefte aan voorzieningen in Nijmegen Noord vanwege de groeiende bevolking te kunnen faciliteren, is een investeringsbedrag opgenomen van € 4,5 mln. De invulling van deze investering is afhankelijk van de uitkomst van onderhandelingen met derden. Voor de nadere invulling van deze investering zullen wij te zijner tijd een voorstel ter besluitvorming voorleggen. De uitgaven zijn gepland in 2019