Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Bewonersactiviteiten

75 v

Budgetoverheveling

Niet van toepassing

Totaal meldingen

75 v

Meldingen

Bewonersactiviteiten
Het is dit jaar niet nodig geweest om de (flexibele) wijkbudgetten volledig te besteden aan actuele behoefte uit de wijken. Wij verwachten € 50.000 tot € 100.000 over te houden.