Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

Niet van toepassing

Budgetoverheveling

Niet van toepassing

Totaal meldingen