Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Parkeergelden
De parkeeropbrengsten zijn sterk onderhevig aan seizoen en weersinvloeden. Zeker in het najaar en de winter vertonen de opbrengsten doorgaans een grillig beeld en zijn daardoor moeilijk te prognosticeren. Wij nemen hiervoor een winstwaarschuwing op van plus/min € 0,2 mln.

Internationaal fietsevenement Velo City
Wij hebben met de gemeente Arnhem het internationale fietsevenement ’Velo-city 2017’succesvol georganiseerd. Voor mogelijke financiële tegenvallers was een post onvoorzien opgenomen van € 0,2 mln. Als er geen afwijkingen zijn bij de definitieve subsidievaststelling en zekerheid is over het wegblijven van na-ijlende uitgaven, kan deze post volledig vrijvallen. We verwachten dat we dit in de Stadsrekening 2017 kunnen verwerken.