Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Armoedebestrijding
De Gemeente Nijmegen betaalt aan bewindvoerders het lage tarief voor bewindvoeringskosten. In 80 gevallen (vertegenwoordigd door 20 bewindvoerderskantoren) is hier bezwaar tegen gemaakt. Op 1 november heeft de rechter uitspraak gedaan in het nadeel van de gemeente Nijmegen. Dat betekent dat de gemeente met terugwerkende kracht aan de 80 bezwaarmakers het verschil tussen het hoge en het lage tarief moet betalen. Dit leidt tot een nadeel van € 30.000 dat we waarschijnlijk binnen het programma kunnen opvangen. Of de uitspraak van de rechter verdere consequenties heeft, wordt op dit moment nog onderzocht. Daarover rapporteren we in de Stadsrekening.

Bijstandsuitkeringen
Eind september is het definitieve BUIG budget 2017 bekend geworden. Er is nog onzekerheid over de verdere bijstandsuitgaven in het jaar 2017. We schatten het mogelijke voordeel in op maximaal € 0,9 mln.