Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Meldingen

RNI: hogere kosten

95 n

RNI: hogere rijksbijdrage

95 v

Budgetoverheveling

Niet van toepassing

Totaal meldingen

0

Meldingen

RNI
Vanaf 2014 is de gemeente NIjmegen aangewezen als RNI-gemeente en voert de Registratie van Niet- Ingezetenen uit. De begroting gaat uit van 8.450 RNI inschrijvingen per jaar. In de eerste twee jaar zaten we ver onder dit aantal, dit jaar verwachten we op 11.250 inschrijvingen uit te gaan komen.
We ontvangen per inschrijving een vergoeding van het Rijk. Door dit hogere aantal inschrijvingen ontvangen we € 95.000 meer dan begroot in 2017. Hier tegenover staan echter ook extra kosten vanwege de extra werkzaamheden die deze inschrijvingen met zich mee brengen.