Nota Slotwijziging 2017
PCPortal

Pensioen Wethouders
Jaarlijks wordt de hoogte van de pensioenen van de (voormalige) wethouders geactualiseerd en aan de voorziening toegevoegd. De waarde wordt vastgesteld op 31 december van het jaar. Voor 2016 werd bij de jaarrekening € 0,7 mln. in de voorziening gestort. Over de omvang 2017 kunnen we nu geen uitspraak doen vanwege onzekerheden over de rentestand.